JongLeren met Marion Lutke.Golden Earring wings-logo


In Man/Vrouw was er geen ruimte om met de partners in te gaan op de opvoeding van de kinderen, hoewle daar wel vaak behoefte aan was, aldus presentatrice Marion Lutke. Zo verklaart zij de logische start van JongLeren, het nieuwe programma over opvoeden. Marion Lutke is al ruim tien jaar werkzaam bij de EO, waar zij sinds 1996 Man/Vrouw presenteerde. Eerder maakte zij al Vrouwzijn voor de omroep.

In JongLeren is elke aflevering een gezin te zien, dat we een aantal maanden hebben gevolgd. We beginnen met een gezin waarvan de vader zelfmoord heeft gepleegd. Met de moeder en twee zonen gaan we eerst naar de psychiatrische inrichting waar hij zich heeft opgehangen. De jongens maken ook een schilderij voor hun moeder en ze gaan met zn drien naar een concert van Golden Earring. We pretenderen niet hun problemen op te lossen, maar willen de gezinnen een stapje verder helpen en soms wordt daarbij ook de hulp van een deskundige ingeroepen. Hoewel de onderwerpen soms dramatisch zijn, is de toon redelijk luchtig.


Uitzending TV: EO, Nederland 1, 2 april 2003.


"In the program Man/Woman there was no room for partners to deal with the education of their children although we felt the need for it," according to presentator Marion Lutke. She explains the logical start of JongLeren, the new program about raising children. Marion Lutke works for the EO for over ten years, for whom she presented Man/Woman since 1996. Earlier she made Vrouwzijn for the EO broadcast corporation.

In every part of JongLeren (Learning Young) a family is seen which has been followed for several months. "We start with a family from which the father committed suicide by hanging himself. The sons make a painting for their mother and she goes with her boys to a Golden Earring concert. We don't pretend to solve their problems, but we want to help the families to get by and sometimes the help of an expert is called in. Although the subjects are sometimes dramatically, the tone in general is pretty soft" Article published Avrobode 13, April 2TV Broadcast: EO, Nederland 1, April 2, 2003.
BACK HOME!